۲۴ مرداد
شفیق حسینی

آناتومی علمی که به مطالعه و شناخت ساختار کلی بدن و رابطه بین آنها میپردازد. جهات آناتومیکی قدامی: جلویی خلفی: پشتی فوقاتی: بالایی تحتانی: پایینی مدیال: داخلی لترال: خارجی سطوح آناتومیکی صفحه ساجیتال : بدن رو به دو نیمه چپ و راست تقسیم میکند. صفحه فرونتال : بدن رو به دو نیمه قدامی و خلفی تقسیم…

۲۴ مرداد
شفیق حسینی

آشنایی با بدن (دستگاه اسکلتی) اسکلت مجموعه ای از استخوان های سخت و متصل به یکدیگر است که زیر ساخت حرکت را فراهم میکند. استخوان ها مانند تمام بافت های زنده نیاز به تغذیه، اکسیژن، گرما و فشار دارد. این عناصر استخوان را قادر به رشد و تولید سلول های خونی میکند. سلول های استخوانی…

۲۴ مرداد
شفیق حسینی

منابع غذایی تولید و ذخیره انرژی در بدن کربوهیدرات پروتئین چربی کربوهیدرات كربوهيدرات ها موادی هستند كه بدن در طی ورزش به عنوان سوخت از آنها استفاده ميكند و مقدار ذخيره آنها مستقيما بر توانايی و استقامت ورزشكار، اثر ميگذارد و به مقدار محدود به صورت گليكوژن در كبد و عضلات ذخيره ميشوند. گيلكوژن عضلات،…