آناتومی

علمی که به مطالعه و شناخت ساختار کلی بدن و رابطه بین آنها میپردازد.

جهات آناتومیکی

قدامی: جلویی

خلفی: پشتی

فوقاتی: بالایی

تحتانی: پایینی

مدیال: داخلی

لترال: خارجی

سطوح آناتومیکی

صفحه ساجیتال : بدن رو به دو نیمه چپ و راست تقسیم میکند.

صفحه فرونتال : بدن رو به دو نیمه قدامی و خلفی تقسیم میکند.

صفحه هوریزونتال : بدن رو به دو نیمه فوقانی و تحتانی تقسیم میکند.

آشنایی با اصطلاحات حرکتی

فلکشن : خم کردن

اکستنشن : باز کردن

اداکشن : نزدیک کردن

ابداکشن : دور کردن

چرخش راست و چپ

چرخش داخل و خارج

 

شفیق حسینی
۲۴ مرداد ۱۳۹۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *