باشگاه فوتبال اسپاد

آموزش تخصصی و حرفه ای برای تمام رده های سنی

طبق طرح درس رسمی فیفا دارای مجوز و مورد تأیید سازمان لیگ فوتبال کشور

دارای مربیان با مدارک بین المللی

گالری تصاویر بازی ها