۲۴ مرداد
mohammmad nabipour

آشنایی با بدن (مقدمه)

آناتومی علمی که به مطالعه و شناخت ساختار کلی بدن و رابطه بین آنها میپردازد. جهات آناتومیکی قدامی: جلویی خلفی: پشتی...
۲۴ مرداد
mohammmad nabipour

آناتومی بدن انسان (استخوان)

آشنایی با بدن (دستگاه اسکلتی) اسکلت مجموعه ای از استخوان های سخت و متصل به یکدیگر است که زیر ساخت حرکت...
۲۴ مرداد
mohammmad nabipour

منابع غذایی

منابع غذایی تولید و ذخیره انرژی در بدن کربوهیدرات پروتئین چربی کربوهیدرات كربوهيدرات ها موادی هستند كه بدن در طی ورزش...
۲۴ مرداد
mohammmad nabipour

گواردیولا (شکست=موفقیت)

پپ گواردیولا شکست و مرتکب اشتباه شدن چیزی است که باعث هوشیاری و موفقیت میشود. یک مربی خوب در شما چیزی...