• امیر علیپور

  مدیر فنی

  سمتمدیر فنی تاریخ تولد1 اردیبهشت 1370 آکادمیاسپاد

  مدرک مربیگری فوتبال بی آسیا

 • شفیق حسینی

  سرمربی و طراح تمرین

  سمتسرمربی و طراح تمرین تاریخ تولد17 شهریور 1374 آکادمیاسپاد

  مدرک مربیگری فوتبال سی آسیا

 • زهره سادات کاهه

  سرپرست

  سمتسرپرست تاریخ تولد29 مهر 1370 آکادمیاسپاد

  مدرک بین المللی مدیریت ورزشی

 • امیررضا عبدالله پور

  مربی

  سمتمربی تاریخ تولد00 / 00 / 0000 آکادمیاسپاد

  دارای مدرک مربیگری فوتبال بی ایران

 • شهاب الدین ابراهیمی

  مربی

  سمتمربی تاریخ تولد00 / 00 / 0000 آکادمیاسپاد

  درای مدرک مربیگری فوتبال بی ایران

 • سعید علیزاده

  مربی

  سمتمربی تاریخ تولد00 / 00 / 0000 آکادمیاسپاد

  دارای مدرک مربیگری فوتبال بی ایران